Skip to content

  e-⁠residentide osalusel võrsub 38% eesti idufirmadest 

  E-⁠residentsuse programm pakub Eesti startup-ökosüsteemile ainulaadset konkurentsieelist ja aitab ligi meelitada välistalente. Tänaseks on 38% Eesti idusektori ettevõtetest seotud mõne e-residendiga. 

  E-residendist iduettevõtja Jose Ernesto Suarez Font (Glassity) / Foto: Adas Vasiliauskas

  Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendava Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on e-residentsusel tähtis roll Eesti kui maailma ühe põnevama ja innovaatilisema startup-ökosüsteemi kujundamisel, sest just e-residentsus on see, mille kaudu jõuab Eesti paljude iduettevõtjate radarile. “Programm kannab tugevalt edasi sõnumit Eesti avatud ärikeskkonnast, mis võimestab piiriülest kogemuste jagamist ja uute unikaalsete lahenduste sündi,” märkis Peeterson. Iduettevõtjad rändavad sageli mitme riigi vahel ja e-residentsuse eelised on Peetersoni sõnul paljude jaoks avaldunud just pandeemiapiirangute tulemusena. "E-residentsus on tihti esimene samm välismaa kodanikust Eesti iduettevõtja teekonnal, kuna võimaldab kasvavat ettevõtet asukohast sõltumata juhtida. Mugavuselt võrreldavat lahendust pole iduettevõtjatele pakkuda ühelgi teisel riigil," selgitas Peeterson.

  E-residentsus on tihti esimene samm välismaa kodanikust Eesti iduettevõtja teekonnal.

  Eve Peeterson, Startup Estonia

  2023. aastal panid e-residendid alguse ligi 4600 uuele Eesti ettevõttele ehk pea igale viiendale Eestis loodud äriühingule. Paljud värsked e-⁠residentide ettevõtted kasvavad idufirmadeks aja jooksul: kokku tegutseb Eestis enam kui 1500 idusektori ettevõtet, millest on e-⁠residentidega seotud 38%. Ka 2023. aastal asutatud iduettevõtetest 29 ehk 38% olid seotud e-⁠residentidega. Enim tegutseb e-⁠residentide idufirmasid IT valdkonnas ja tegevusalana on populaarseim programmeerimine. Mullu tõid e-⁠residentidega seotud idusektori ettevõtted Eesti riigikassasse maksutulu 10,6 miljonit eurot.

  “Ettevõtlusega alustamine on e-⁠residentsusega liitumisel peamine ajend. Eesti on tuntud idufirmade kasvulava, mille vundamendi moodustavad ettevõtjasõbralik maksusüsteem, vähene bürokraatia, turvaline ärikeskkond ja kõrgelt arenenud digitaristu. E-⁠residentide arvu kasv Eesti startup- ökosüsteemis kinnitab, et pakume konkurentsivõimelist lahendust, mida usaldatakse ning hinnatakse. E-⁠residentsus annab Eesti idumaastiku kasvule täiendavat hoogu,” ütles e-⁠residentsuse tegevjuht Liina Vahtras.

  E-residentsus avab ukse idusektoriga kaasas käivale talendile ja väliskapitalile.

  Liina Vahtras, e-residentsuse tegevjuht

  Ettevõtjad on Vahtrase sõnul aga nõudlik segment ning edu aitab saavutada üksnes julge ja pidev tootearendus. “Pingutame, et Eesti firma asutamine oleks tulevikus veel mugavam, kiirem ning turvalisem. Just tänu e-⁠residentsusega kaasnevale asjaajamise tempole on Eesti paljude säravate ideedega iduettevõtjate eelistatud valik,” ütles Vahtras. “E-⁠residentsus avab ukse idusektoriga kaasas käivale talendile ja väliskapitalile, mis on riigi majanduse vedur, kuna vastutasuks panustavad idufirmad Eestis kasvama ja kasumit teenima hakates meie majandusse,” rõhutas ta.

  Hispaania e-residendi ja iduettevõtte Glassity tegevjuhi ning kaasasutaja Jose Ernesto Suarez Fonti sõnul otsustas ta oma firma Eestisse luua tugeva startup kogukonna, avatud majandusruumi ja e-⁠residentsuse pärast. “Toetav võrgustik ja võimalus tegeleda kõigi oluliste äriprotsessidega täielikult digitaalselt on tohutu eelis. Tänu e-⁠residentsusele oli meie hiljutine rahastuse kaasamine väga kiire ja mugav, sest erinevate osapoolte allkirjad ja nõusolekud said vajalikele dokumentidele digitaalselt. Keegi ei pidanud midagi välja printima, notaris käima või kulleriga saatma. E-⁠residentsus aitab kaotada piire, mis muudab ettevõtluse inimestele üle maailma kättesaadavamaks,” ütles ta. Suarez Font lisas, et toob Eestit eeskujuks, kuidas toimib tõhus koostöö era- ja avaliku sektori vahel startup kogukonna võimestamisel. “Eestil on tuul tiibades ja e-⁠residentsus on suurepärane näide innovatsioonijulgusest. Iduettevõtjatele toimib selline mõtteviis magnetina,” märkis Suarez Font.

  Tänu e-residentsusele oli meie hiljutine rahastuse kaasamine väga kiire ja mugav.

  Jose Ernesto Suarez Font, e-resident ja Glassity tegevjuht ning kaasasutaja

  E-⁠residentsuse programm loodi 2014. aasta lõpus eesmärgiga pakkuda välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. Läbi aegade on e-residendiks saanud üle 114 000 inimese (v.a tühistatud staatus) 185 riigist. Hetkel kehtivaid 5-aastase kasutusajaga e-residendi digi-ID kaarte on käibel üle 60 000. E-residendid on asutanud ja kaasasutanud üle 30 600 Eesti ettevõtte ehk ligikaudu iga viienda uue Eesti ettevõtte aastas.

  E-⁠residentsuse programmi senine otsene majanduslik kogumõju Eesti riigile (tööjõu- ja dividendimaksud ning riigilõivud) on olnud 229 miljonit eurot. Lisaks tõuseb riigile programmist kaudne tulu, mis tuleneb Eesti mainekasust ning e-⁠residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest. 

  More from e-Residency

  Get the e-Residency newsletter

  You can unsubscribe anytime. For more details, review our Privacy policy.

  Choose what information you get: