E-residentsus arvudes

E-residente on juba üle

80 000

E-residente elab maailma

174 riigis

E-residendid on loonud üle 16 500 ettevõtte

E-residendid on Eestisse loonud üle

1700 uue töökoha

E-residentsus on toonud Eestile otsest majanduslikku tulu

54 miljonit €